Gdańsk – liczba mieszkańców, ile mieszkańców jest w Gdańsku

Written by
liczba-mieszkancow-gdansk

Gdańsk, jedno z największych miast w Polsce, jest domem dla 486 345 mieszkańców. Miasto, które jest ważnym ośrodkiem kulturalnym, naukowym i gospodarczym, ma unikalną demografię, która jest odzwierciedleniem jego bogatej historii i dynamicznego charakteru.

Podział demograficzny

Spośród 486 345 mieszkańców Gdańska, 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 5,3%, co świadczy o stabilnym wzroście populacji miasta.

Średni wiek mieszkańców

Średni wiek mieszkańców Gdańska wynosi 41,8 lat, co jest porównywalne do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz całej Polski. Ta statystyka pokazuje, że Gdańsk jest miastem o zrównoważonym podziale wiekowym.

Prognozy demograficzne

Według prognoz, liczba mieszkańców Gdańska w 2050 roku wyniesie 418 892, z czego 218 474 to kobiety, a 200 418 mężczyźni. Te prognozy pokazują, że pomimo ogólnego spadku liczby ludności w Polsce, Gdańsk nadal będzie miał stabilną populację.

Małżeństwa i rozwody

W 2021 roku mieszkańcy Gdańska zawarli 2 637 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz więcej od wartości dla kraju.

Stan cywilny mieszkańców

32,9% mieszkańców Gdańska jest stanu wolnego, 49,0% żyje w małżeństwie, 9,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy. Te statystyki pokazują, że Gdańsk ma różnorodną populację pod względem stanu cywilnego.

Przyrost naturalny

Gdańsk ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1 037. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,13 na 1000 mieszkańców Gdańska. W 2021 roku urodziło się 5 161 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 390 gramów.

Współczynnik dynamiki demograficznej

Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

Przyczyny zgonów

W 2021 roku 33,7% zgonów w Gdańsku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,3% zgonów w Gdańsku były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Gdańska przypada 12.75 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

Migracje

W 2021 roku zarejestrowano 5 273 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 4 358 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Gdańska 915. W tym samym roku 286 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 194 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 92.

Podział wiekowy mieszkańców

60,2% mieszkańców Gdańska jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Te statystyki pokazują, że Gdańsk ma zrównoważoną strukturę wiekową, z dużą liczbą osób w wieku produkcyjnym, co jest korzystne dla gospodarki miasta.

Liczba mieszkańców dzielnic Gdańska

Każdego roku urzędnicy z gdańskiego magistratu publikują informację o liczbie osób zamieszkujących poszczególne dzielnice. Z danych Urzędu Miejskiego można dowiedzieć się również, czy w ciągu roku w dzielnicy przybyło mieszkańców, a może więcej osób wymeldowało się z danej części miasta.

Poniższa tabela prezentuje liczbę mieszkańców w podziale na dzielnice w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Dzielnica Mieszkańcy Zmiana 2021/2020
Chełm 31450 -314
Ujeścisko-Łostowice 28815 561
Piecki- Migowo 27616 89
Przymorze Wielkie 25650 -751
Śródmieście 24393 -143
Jasień 22242 1270
Wrzeszcz Dolny 22047 -303
Wrzeszcz Górny 21383 -185
Orunia Górna-Gdańsk Południe 21160 374
Osowa 16182 61
Przymorze Małe 15379 256
Żabianka-Wejhera-Jelit.Tysiąc. 15265 -393
Oliwa 14882 -88
Orunia-Św. Wojciech-Lipce 13224 -244
Zaspa Rozstaje 12756 -137
Zaspa Młyniec 12723 -192
Siedlce 12280 -219
Brzeźno 11470 -69
Kokoszki 10029 141
Suchanino 9977 -169
Stogi 9832 -302
Nowy Port 8896 -228
Brętowo 7529 -22
Matarnia 6026 30
Strzyża 5209 -90
Aniołki 4417 -1
Przeróbka 3750 -99
VII Dwór 3560 149
Wyspa Sobieszewska 3281 -28
Olszynka 2927 -28
Młyniska 2419 -102
Wzgórze Mickiewicza 2394 -44
Letnica 1822 240
Krakowiec- Górki Zachodnie 1735 -40
Rudniki 1027 -21

Podsumowanie

Gdańsk, z liczbą mieszkańców wynoszącą 486 345, jest dynamicznym miastem o zróżnicowanej demografii. Miasto ma stabilny wzrost populacji, zrównoważoną strukturę wiekową i różnorodność stanu cywilnego. Pomimo ujemnego przyrostu naturalnego, Gdańsk nadal przyciąga nowych mieszkańców, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, co świadczy o jego atrakcyjności jako miejsca do życia.

Article Categories:
Gdańsk

Comments are closed.